יהדות בלי גזענות

בכל הזדמנות היהדות מצווה עלינו לדאוג לגר לאלמנה וליתום – לאחר ולחלש. התנועה הרפורמית מגנה כל גילוי של גזענות ונאבקת על כבוד האדם וחירותו כערך יהודי ראשון במעלה.

דילוג לתוכן