הנהלת התנועה

הנהלה

אסתי לנג

בט' לוברנט

סגנית יו"ר התנועה לענייני כספים

לזלי זקס

סגנית ומ"מ יו"ר התנועה

ליאור בן צור