תנאי שימוש באתר

מבוא

 1. תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. אתר התנועה הרפורמית (להלן "האתר") משמש כאתר ייצוגי עבור התנועה הרפורמית – יהדות מתקדמת בישראל ע"ר (להלן – "העמותה" או "הנהלת האתר").
  האתר מופעל ומנוהל על ידי העמותה.
 3. תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם reform.org.il – וכל האתרים המופעים תחתיו בתבנית example.reform.org.il
 4. הינך מוזמן לקחת חלק באתר בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו להלן. שימוש באתר יעיד על הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים באתר, כמו האתר עצמו, וכן כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לעמותה ומהווים קניין רוחני בלעדי של העמותה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר..
 2. בנוסף – אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה, מידע ותוכן אחר מתוך האתר מבלי שיש ברשותכם אישור מפורש מראש ובכתב מהנהלת האתר. כמו-כן, חל איסור לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או עיבוד של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.
 3. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או לתנועה הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים, והאמור בסעיף 7 יחול בהתאמה.

תוכן האתר

 1. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 2. הנהלת האתר שואפת לספק לגולשים את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכן כי יתרחשו כשלים טכניים, תקלות צד ג ם, והפרעות בזמינות האתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין לגולשים בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 3. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של הגולש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 4. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 1. הגלישה והשימוש באתר הינם בכפוף לכל דין ובתנאי שאינם כרוכים בהפרה כלשהי של הדין.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא וזאת ללא צורך לספק סיבה .
 3. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. אולם במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע האמור, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי התנועה או מי מעובדיה.
  בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי
  בינה ובין המשתמש.

תנאי ביטול

 1. הרשמות ותשלומים דרך האתר על שירותים שיעלו באתר ניתנים לביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 2. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההרשמה או ההזמנה

כללי

 1. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד כאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
 2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האתר הנתונים והמידע המופיעים בו. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר ו/או באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים.
 3. שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר .
 4. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש או גלישה באתר.

הדין וסמכות שיפוט

 1. כל מחלוקת או סכסוך הנובעים מהשימוש באתר ידונו על פי הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט במחוז תל אביב.
דילוג לתוכן