האני מאמין של היהודי הרפורמי

ומאמרים נוספים על הזרם הגדול ביהדות

מאמרים על התנועה הרפורמית

רוצים להכיר את הערכים, האמונות וההשקפות על התנועה הרפורמית?

ארבעת המאמרים שלמטה פותחים פתח לאני מאמין הרפורמי, לתפיסת המצוות והאלוהות

האני המאמין של היהודי הרפורמי

אם הוטל עלי להציג בפניכם את האני מאמין של היהודי הרפורמי ברוח גישה מצמצמת זו, אוכל לבטאו בשתי מילים, הברורות מאליהן כמעט: האמונה ביהדות והאמונה ב’רפורמה’. אנו מאמינים כי הננו  משכה הישיר והטבעי של היהדות ההיסטורית. אנו מכירים בתלותנו בפרשנויות מוקדמות של היהדות ובהתבססותנו עליהן. בו בזמן אנו מאמינים כי שומה עלינו לשכלל ולבצע תיקונים בפירושיה ובביטוייה הקלאסיים של היהדות ברוח ערכי תקופתנו אנו. השלכותיה של אמירה פשטנית לכאורה זו מרחיקות לכת, והן נוגעות לכל היבט מהיבטי אמונתנו ומעשינו. אדרגם על פי סדר הגיוני וכרונולוגי, שראשון בו תוצב היהדות ורק אחריה – הרפורמה.

התנועה הרפורמית – יסודות ועקרונות

על-פי גישת היהדות הרפורמית אורח החיים היהודי בזמננו נתון להכרעתו האישית של הפרט. מתוך ראיה זו היחס אל ההלכה המסורתית הוא כאל מקור להנחיה והשראה, אך לא כאל מערכת מחייבת של כללים ואיסורים. בין קווי המתאר העיקריים של היהדות הרפורמית ניתן למנות את שימת הדגש על תכניה המוסריים והחברתיים של היהדות, סובלנות דתית וקידום שוויון בין המינים בכל תחומי החיים הדתיים והקהילתיים.

השקפה רפורמית על ההלכה והמצוות

אלוהים, תורת ישראל וארץ ישראל הם עמודי התווך של היהדות כולה, כור מחצבתנו והערובה להמשך קיומו של עמנו עד קץ הימים.  האתגר הגדול הניצב כיום בפני החיים היהודיים הוא כיצד לכונן מחדש איזון הולם בין יסודות אלה של המסורת שלנו.  לדידן של תנועות היהדות המודרניות, משבר נוצר באופן בלתי נמנע כאשר ממד אחד בחיים היהודיים זוכה להדגשה על חשבון ממדים אחרים או מוציא אותם מכלל דיון.

השקפה בת זמננו על אלוהים

במשאל המוני, שנערך לפני שנים מספר, הצהירו 95 אחוז מן המשיבים שהם אמנם מאמינים באלוהים.  אבל ערכה של האמונה שהתיימרו להחזיק בה הועמד עד מהרה בסימן שאלה, כאשר 39 אחוז בלבד מתוכם העידו על עצמם, שלהכרתם הדתית השפעה כלשהי על חייהם בתחום העסקי והמדיני. אמונתם הדתית של אבותינו הקדמונים הטביעה את חותמה על כל תחום מתחומי חייהם.  התשובות  נותנים בימינו לשאלה זו נטולות כל משמעות, אלא אם כן שונה – בשל האמונה – אורח חייהם של המצהירים על אמונתם באלוהים מאורח חייהם של אחרים.

דילוג לתוכן