נקודות של אור – מטה

במסגרת הודעות תלם אנו רוצות להכיר לשטח הקהילתי את פעילות האגפים והמחלקות השונות של התנועה. ובכך לחבר באופן ישיר בין המטה ובין הקהילות.

אחת לשבועיים אנו נפרסם מידע על פעילות אגף/מחלקה ונסביר לשטח את תחומי פעילות של אותו אגף/מחלקה, כיצד השטח יכול להיעזר בכןם, ומי איש או אשת הקשר במידה ויש ממשקי עבודה עם השטח.

כמו כן, במידה ויש ועדה שפועלת באותו תחום של האגף/המחלקה נציג גם את יו"ר הועדה לחיבורים נוספים עם השטח.

טופס פרטים – נקודות של אור -מטה

שתפו אותנו בשתי תמונות של הקהילה מהפעילויות ושל אנשי הצוות
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
דילוג לתוכן