ברית אמונים

גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו״ת במאה ה־ 19 ובמאה ה־ 20

01/07/2018
דוד אלנסון ודניאל גורדיס
ספרים

הופעתה של המודרניוּת חוללה טלטלה עזה בעולם היהודי והעמידה בפניו אתגרים חסרי תקדים. מסוף המאה השמונה עשרה ואילך החלו הקהילות היהודיות במערב לאבד בהדרגה את מעמדן כיחידות משפטיות חצי אוטונומיות. המציאות החדשה, שאפשרה ליהודים רבים להשתלב באוכלוסייה הכללית, הציבה שאלות הנוגעות לזהות היהודית בלב השיח ההלכתי. ספר זה בוחן קשת רחבה של תשובות הלכתיות בנושא גיור שנכתבו בידי פוסקים אורתודוכסיים ממערב אירופה, מארצות־הברית ומישראל. לטענת כותבי הספר, העובדה כי הרבנים מבססים את פסיקותיהם על אותם תקדימים ובכל זאת מגיעים למסקנות שונות מלמדת כי אין הם עסוקים בבירור הלכתי גרידא. עניינם העיקרי של הפוסקים, גורסים אלנסון וגורדיס, נתון לגיבושה של מדיניות קהילתית שמטרתה להגן על החברה היהודית מפני סכנת ההתבוללות ואובדן הזהות.
ברית אמונים מקדים לדיון על אודות ספרות השו״ת המודרנית פירוט של המקורות ההלכתיים שעליהם מתבססות הפסיקות הרלבנטיות. מקורות אלה משמשים לכותבי הספר אספקלריה שדרכה מתבררת גישתם של הפוסקים המסורתיים לעיצוב דמותה של היהודיוּת בחברה המודרנית.

ספר דיגיטלי:

באתר כותר

רכישת עותק מודפס:

בעמוד ארון הספרים הרפורמי >>