יחדיו

המרכז החינוכי לעמיות יהודית

מרכז יחדיו מאמין בחשיבותה של סולידריות יהודית בעת החדשה ומעמיד בראש סדר העדיפות את הערך של 'כלל ישראל', תוך פיתוח קשרים חינוכיים וחברתיים בין "קבוצות לומדות" של יהודים בישראל ובתפוצות. הקשרים החינוכיים מתבססים על חווית לימוד משותפת ובירור מרכיבי הזהות היהודית במעגל החיים ומעגל השנה מתוך מטרה להעמיק את רגש ה'עמיות היהודית' וליצור זיקה ושייכות בין הלומדים והלומדות בישראל ובתפוצות.

התכניות השונות שמרכז יחדיו מציע נועדו להקנות למשתתפיהן את הערך היהודי "כלל ישראל" אשר יביא לידי ביטוי את המשותף לתלמידים בארץ ובתפוצות כשייכים לעם אחד – העם היהודי, ואת ההבדלים ביניהם כאזרחי המדינות השונות. מרכז יחדיו פונה לקהלי יעד מגוונים: תלמידים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בני נוער במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות, צוותי חינוך עמיתים, פדרציות, שותפויות וקהילות. המרכז נמצא במטה התנועה ליהדות מתקדמת בירושלים ופועל בבתי ספר ממלכתיים בישראל ובבתי ספר וקהילות בתפוצות.

מטרות המרכז:

הטמעה של הערך "כלל ישראל" באמצעות תכניות חינוכיות העוסקות" בעמיות יהודית" וחיזוק קשרי אחריות הדדית הבאים לידי ביטוי בעשייה ותיקון עולם תחת הכותרת 'כל ישראל ערבים זה לזה'.

חשיפה ליהדות התפוצות על זרמיה וגווניה השונים. קיום קשרים מתמשכים, המבוססים על לימוד וחוויה יהודית משותפת .העשרה והעמקה של ידע בתרבות היהודית וערכיה. התנסות פעילה בחוויות מפגש וירטואלי או מפגש פנים מול פנים כחלק מחינוך ל'עמיות יהודית'.חיזוק הזיקה לארץ ישראל ולמדינת ישראל.

מרכז יחדיו מציע:

 • מרכז יחדיו מציע פעילויות חווייתיות עשירות ומגוונות. תוכניות ארוכות טווח, תוכניות קצרות טווח וגם חד פעמיות. 
 • התוכניות של מרכז יחדיו נמצאות במאגר תוכניות של משרד החינוך במסלול הירוק. 
 • מתאימות לשילוב עם תוכנית הלימודים "תרבות יהודית – ישראלית". 
 • מתאימות לבתי ספר אשר מקיימים קשרים קודמים עם קהילות בתפוצות או לאלו אשר מעוניינים ביצירת קשר חדש. 
 • משלבות פעילויות מתוקשבות בהתאם ליכולות וצרכי שני בתי הספר השותפים. 
 • מציעות שכלול מיומנויות בשפה האנגלית. 
 • התוכניות מאפשרת את התאמתן לצרכים המשתנים של בתי הספר. 
 • מועברת ע"י רכז מקצועי מטעם התנועה ליהדות מתקדמת. 
 • החינוך במטה התנועה מלווה את הקשר בין הכיתות השותפות מבחינה חינוכית ולוגיסטית ומבטיח את הצלחתו. 
 • ספר המעוניינים בכך יוכלו לשלב פעילויות נוספות כגון": חדר מורים לומד" וירטואלי עם המורים בבית הספר השותף בתפוצות, סדנת הורים וילדים ועוד. 
 • מאפשרות הזדמנויות להוציא את חוויית הלימוד אל "מחוץ לכיתה" ולשתף בתהליך משפחה, וקהילה. 
 • שחוויות הלימוד תהיינה משמעותיות יותר יוכלו בית הספר והקהילה להעמיק את הקשרים ביניהם. 

תכניות קשר שנתיות

מעגלים – התכנית מציעה עיסוק במעגלי זהות. הלימוד יתחיל מן המעגל של הזהות האישית, ימשיך במעגלים של זהות חברתית- קהילתית ולאומית ויסתיים במעגל הזהות של העם היהודי. תהליך כזה יאפשר לתלמידים ללמוד על עצמם ועל חבריהם שמעבר לים. התכנית מיועדת לכיתות ה'- ו'.

בר/בת מצווה עם חברים – התכנית מזמינה את משתתפיה ללמוד על האפשרויות הגלומות בשנת בר/בת מצווה ומשמעותה בישראל ובתפוצות ולעמוד על משמעות טקס בר\בת המצווה. בנוסף, התוכנית תעמוד גם על משמעות הביטוי “עמיות יהודית” (Jewish peoplehood) תוך פירוקו ולימוד מעמיק של ההיבטים המרכיבים אותו: יהדות, Jewish עם, People אחווה ומחויבות הדדית Hood . במהלך התכנית מתנסים המשתתפים בפרויקט של תיקון עולם משותף על מנת ליישם ערכים של אחריות ומחויבות חברתית הלכה למעשה. התכנית מיועדת לכיתות ו'-ז'.

ירוק – התכנית עוסקת במתח הקיים בין החוקיות הקבועה והבלתי משתנה של הטבע לבין השפעות האדם על הסביבה. בתכנית זו נציע ליצור קשרי תאומות סביב נושא הקיימות בין התלמידים בארץ לתלמידים בתפוצות במטרה להגביר את תחושת השייכות מתוך המחויבות של כולנו ל”כדור” שעליו אנו חיים. התכנית מיועדת לכיתות ז'-ט'.

לפרטים:  

רעות נוימן, מנהלת אגף החינוך  

reut@reform.org.il