סולם יעקב

קריאה לחידוש ערכים ולבחינת דרכי ביטוי בתרבות הדתית היהודית

01/08/2012
יעקב י. כהן והרב בנג`י גרובר
ספרים של רבני ורבות התנועה

סולם יעקב הוא קריאה לחידוש ערכים ולבחינת דרכי ביטוי בתרבות הדתית היהודית. הוא מעוגן במחויבות להומניזם ודמוקרטיה ומבקר לאורם את המציאות היהודית הדתית בארץ ובתפוצות.הוא תובע בחינה מחדש של מערכי-אמונה, פיתוח של עמדה יוצרת כלפי הדת, ההלכה והתפילה. בה-בעת הוא מבקר את התרבות החילונית-הומניסטית המערבית והישראלית וקורא לפתח מחדש מחויבות עמוקה לתרבות הדתית יהודית ולראות בה אוצר אנושי גדול. סולם יעקב הוא סיכום ביניים של עשרות שנות הגות ומעשה. שבעת שערי הספר מתמודדים עם סוגיות מפתח בתרבות היהודית ובהוויה האנושית, מתוך מגמה לטפח בקרב קוראיו הבנה של אתגרי היהדות בת-ימינו בישראל ובתפוצות ולהכשיר אותם לפתח דרכי התמודדות עמם. סולם יעקב הוא פרי של שיחה בין מחנך-הוגה לתלמיד קשוב, מקשה ועצמאי. הוא משלב את פירותיה של יצירה הגותית בת שנים רבות עם ראיונות נוקבים המאירים הגות מקורית זו באור עכשווי, מטריד ומעורר.

 

רכישת הספר

באתר הוצאת מגאנס