שערים לאמונה צרופה

התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל

01/08/2018
הרב פרופ' יהוידע עמיר
ספרים של רבני ורבות התנועה

נחמן קרוכמל (1840-1775) היה ממעצבי דרכה של ההשכלה בגליציה, ממכונני "חכמת ישראל" וממפלסי דרכה של היהדות האירופית המודרנית. הוא האמין בהתחדשות החיים היהודיים בעת החדשה ובתחייה לאומית תרבותית ודתית של העם ישראל. בערוב ימיו, אחרי שנים של לימוד והוראה בעל פה, ניגש לכתוב את ספרו הגדול, בעקבות מורו – הרמב"ם.
ספרו, 'מורה נבוכי הזמן', לא נשלם. קוראיו נקראים לשחזר דרך מה שיש בידינו את משמעות מפעלו החינוכי, הפילוסופי והדתי הגדול של מחברו. שחזור זה הוא הבסיס לשאלה: מה דמותה של התחייה שייחל לה והאמין בה? מה הוא מבקש לומר לבני דורו, ועוד יותר מכך ? מה יש בידו לומר לנו?
שערים לאמונה צרופה – התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל הוא ניסיון ראשון מסוגו להתבונן באורח מקיף וכולל על משנה מחקרית והגותית פורייה זו, לשחזר את היקפה, ולנתח אותה. הוא שב ומציב את מפעלו של קרוכמל בתוככי הדיון ההגותי והמחקרי בן זמננו, שב ומציע לקוראים בני הדור תובנות על משמעו של הקיום היהודי, על דרכה של יהדות השוזרת עצמה בפתיחות במיטב התרבות האנושית, ומשרישה עצמה בעמקות בקרקעה של מורשת הדורות.
יהוידע עמיר הוא חוקר המחשבה היהודית בעת החדשה. מחקריו מציבים תמונה רחבה ומעמיקה של ההגות היהודית בעת החדשה בישראל, באירופה ובצפון אמריקה. מפרי עטו: דעת מאמינה – עיונים במשנתו של פרנץ רוזנצוויג (2004); קול דממה דקה – מחשבות אמונה וביקורת (2009). בעריכתו: נחמן קרוכמל, מורה נבוכי הזמן ; דרך הרוח – ספר היובל לאליעזר שביד; -Faith, Truth, and Reason New Perspectives on Franz Rosenzweig's 'Star of Redemption'.
עמיר הוא הוגה דעות, פרופסור למחשבת ישראל בהיברו יוניון קולג', רב רפורמי, ויושב ראש מועצת הרבנים המתקדמים בישראל.

 

ספר דיגיטלי ופיזי

באתר e-vrit