התנועה הרפורמית בישראל – מבטים על זהות ועל קהילה

ספר חדש הבחון את השיג ושיח שבין החברה ובין התנועה הרפורמית בישראל:

12/02/2023
אלעזר בן-לולו ועופר שיף
ספרים חדשים

כיצד נתפסת התנועה בעיני קבוצות שונות בציבור הישראלי ומה ניתן ללמוד מכך על סדר היום ומאבקי הכוח בישראל? באיזה אופן מנהיגיה וחבריה של התנועה מתמודדים עם 'המבט הישראלי' בניסיונם להציע סדר יום יהודי ישראלי חדש?

 

 

עורכי הספר: אלעזר בן-לולו ועופר שיף.
כותבי המאמרים בקובץ: מיכל אברמוף, אילן אזרחי, נורית אליאסף, אופל ארבל, אלעזר בן-לולו, דוד ברק- גורודצקי, תמר הרמן, ניסים ליאון, עינת ליבל-הס, מיכל מושקט ברקן, מיכאל מרמור, דליה מרקס, אופיר עבו, יהוידע עמיר, אדם פרזיגר, אורית קמיר, אבינועם רוזנק, עופר שיף, עדי שרצר.