לשמך נאה לזמר

״לשמך נאה לזמר״ מביא בפני הציבור בישראל את סיפורו של הרב זמר, ומחדש באמצעותו את הדיון בתרומתה של התנועה הרפורמית לחברה הישראלית.

12/03/2023
הרב ד"ר דוד ברק גורודצקי
הרב משה זמר

לצד פרקי חייו של הרב זמר שלובים בספר מאמרים העוסקים בקהילות הרפורמיות בישראל, בפעילות הציבורית של התנועה, וביחסה המשתנה להלכה.

רבים מהאתגרים שניצבו בפני הרב זמר מלווים את פעילות התנועה בארץ ואת ניסיונות התבססותה עד היום. סיפור חייו מעורר השראה לפעולה ולנקיטת עמדה נוכח המצב הנוכחי ביחסי דת ומדינה בישראל, ומעודד את הפועלים בתחום היהדות הפלורליסטית בישראל לבחינה מחודשת של גישות אפשריות לשאלת המחויבות ההלכתית ביהדות הליברלית. בנקודת המפגש של המודרנה והפוסט-מודרנה בימינו, בה רווחות מגמות של הקצנה פוליטית וחברתית בישראל, עשוי עיון מחודש זה לפתוח פתח לאיחוי המחלוקת שבשיח הפנים-ישראלי וכן לקרב את השיח עם היהדות הליברלית בתפוצות.

רכישת הספר: