חידושה של הברית

תיאולוגיה ליהודים הפוסט-מודרניים

01/07/2018
יוג׳ין בורוביץ
ספרים

חידושה של הברית הוא קריאה לכינון מחודש של חיים יהודיים על בסיס תודעת ברית רבת מעגלים. במרכזה עמידתו של ה'עצמי' היהודי בברית עם אלוהיו ועם עמו. חידושה של הברית פונה ליהודים שהתפכחו ממקסמי השווא של רבות מההבטחות שהמודרנה נשאה בכנפיה. הוא פונה לאלה שאינם נכונים ואינם רשאים לוותר על עמידתם הביקורתית, האוטונומית, האחראית נוכח האל ונוכח המסורת וציוויה. חידושה של הברית תובע מאתנו לתת דין וחשבון על דרכנו היהודית – למען נִחייה ולמען נְחַייה את בריתנו עם עצמנו, עם עמנו, עם האנושות ועם אלוהינו.

יוג'ין בורוביץ הוא מבחירי התיאולוגים ביהדות הלא-אורתודוקסית בימינו. במשך למעלה מחמישים שנה הוא משפיע כמורה ומחנך על עיצוב דרכם של דורות רבנים, חזנים ומחנכים יהודיים לא אורתודוקסים בצפון אמריקה. עשרות ספריו, מאות מאמריו וכתב העת "שמע" שייסד, מוקדשים כולם לשאלת האחריות היהודית ולהענקת משמעות מחודשת ליהדות עבור יהודים לא-אורתודוקסים לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה. 

ד"ר רחל שבת-בית הלחמי 

רכישת עותק מודפס:

בעמוד ארון הספרים הרפורמי >>