תפילות לעת שריפה

להלן תפילת "מי שברך" לעוסקים במלאכת הכיבוי וההצלה. תפילה זו חוברה בתנועתנו לפני חמש שנים בעת השריפה הגדולה בכרמל. צר לנו שאנו נדרשים לה בשנית.

24/05/2022
תפילות

"מי שברך אבותינו ומנהיגינו, שעתירתם נשמעה בשמי מרום: יצחק, משה, חנה, דוד, אליהו, דניאל ואסתר, הוא יברך את תושבי כל הערים והיישובים בארצנו המצויים, הם וכל אשר להם, בסכנת האש; ואת כל כוחות הכיבוי, ההצלה והשיטור, המחרפים נפשם להגן עליהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מן הצרה והצוקה המתרגשת עליהם וישמור צאתם ובואם לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם; וכל העוסקים במלאכת הכיבוי, ההצלה, הריפוי והושטת העזרה – הקדוש ברוך הוא יברכם באומץ לב, בתושייה ובחוכמה, וישרה עליהם מרוחו לחזקם ולאמצם במלאכת הקודש; ויקוים בהם מאמר הנביא: "וְקוֹוֵי יי יַחֲלִיפוּ כֹחַ יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ, יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ (ישעיה מ לא); "מי שענה לאליהו בהר הכרמל – הוא יעננו; מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש – הוא יעננו; מי שענה לכל החסידים והצדיקים והתמימים והישרים – הוא יעננו"; ונאמר אמן.

צילום: Avi ben zaken

בנוסף הנה תפילה פרי עטה של כנסת הרבנים של התנועה המסורתית-קונסרבטיבית: