חוק הלאום – שאלות ותשובות

מה הבעיה בחוק? מה עמדת התנועה? ומה צפוי לנו?
כל מה שרציתם לדעת על החוק החדש והבעייתי

22/07/2018
עו"ד אורלי ארז לחובסקי והרב גלעד קריב
המרכז הרפורמי לדת ומדינה,  יהדות בלי גזענות
מה זה בעצם חוק הלאום?
חוק הלאום הוא חוק יסוד חדש שנחקק בישראל – שמטרתו לעגן את "הערכים היהודיים" של מדינת ישראל במעמד משפטי מחייב. מקדמיו טוענים שהוא לאזן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הנותן משקל יתר למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית על חשבון היותה מדינה יהודית.

אך בעוד חוק כבוד האדם וחירותו מנוסח כך שהוא מכבד המתח שבין היהדות לדמוקרטיה, ניסוחו של חוק הלאום מתעלם במפגיע מכל היבט דמוקרטי של מדינת ישראל ומהמיעוט הערבי הגדול החי בתוכה.

האם התנועה הרפורמית תומכת ברעיון שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי?וודאי שכן ! התנועה הרפורמית בישראל ובתפוצות מחויבת בכל מאודה לרעיון הציוני ולהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לאורך שנים רבות אנו מציגים את העמדה שמדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי והמקום בו הוא ממש את זכותו להגדרה עצמית ובאותה העת גם מדינתם הדמוקרטית של אזרחיה ותושביה ללא הבדל דת, גזע ומין.
ברוחה של מגילת העצמאות אנו מאמינים שמדינת ישראל צריכה להבטיח שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה, ולהכיר בקיומם של מיעוטים דתיים ולאומיים המהווים חלק מהחברה הישראלית לצדו של הרוב היהודי. אנו תומכים בכל מאודנו בטיפוח הקשר והמחויבות ההדדית בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות, ובמקביל בטיפוח הקיום המשותף של כל אזרחי ישראל.

אז למה חוק הלאום הוא חוק מטריד ומסוכן?

חוק הלאום הוא חוק מטריד ומסוכן מכיוון שהוא מחליש באופן דרמטי את האיזון העדין בין יסוד היהודי של מדינת ישראל לבין היסוד הדמוקרטי שלה. החוק אינו מזכיר במילה את אופייה וערכיה הדמוקרטיים של ישראל כמו גם את קיומו של מיעוט ערבי גדול ומשמעותי ומיעוטים נוספים, והוא כולל סעיפים שונים הפוגעים בעקרונות דמוקרטיים חשובים. החוק מנוסח ברשלנות ואין בו את המנגנונים של "איזונים ובלמים" הקיימים בחוקי יסוד אחרים. בנוסף החוק מציג באופן לא מאוזן, פטרוני ומתנשא את מערכת היחסים בין מדינת ישראל והתפוצות.

חשוב לזכור – מדובר בחוק יסוד חשוב ומרכזי, העוסק במרכיבי זהותה הבסיסיים ביותר של המדינה, ואשר תהיה לו השפעה מכרעת על האופן שבו בית המשפט העליון יפרש את היקפן של זכויות האדם במשפט הישראלי. למרבה הצער, הממשלה הנוכחית מבקשת מטעמים פוליטיים קצרי טווח להעביר הצעת חוק שתהיה בכיה לדורות מבחינת השפעתה מרחיקת הלכת על החברה הישראלית.

עמדה זו זכתה לביטוי ברור במכתבו של נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ליו"ר הכנסת בו הוא מתריע על הסכנות שיש בחוק הלאום. החוק זוכה להתנגדות תקיפה מצד כל סיעות האופוזיציה וגם מצדו של חה"כ בנימין בגין, חבר הליכוד, שהביע התנגדות גורפת לחוק בנוסחו הנוכחי והגדירו כחוק גזעני !

מה הן הדוגמאות הבולטות להיבטים המטרידים והמסוכנים בחוק?

•    הצעת החוק פוגעת במעמדה הרשמי של השפה הערבית בישראל, אשר הופכת משפה רשמית לשפה בעלת "מעמד מיוחד", כאשר רק השפה העברית מוגדרת כ"שפת המדינה". הצעות קודמות שקובעות שלדוברי השפה הערבית זכות נגישות לשונית לשירותי המדינה לא נכללות בנוסח הנוכחי. זהו צעד הפגנתי מיותר שכל כוונתו להביא לניכור ועוינות מצד אזרחי המדינה שאינם יהודים.
•    הצעת החוק מאפשרת הקמת יישובים נפרדים על בסיס דת או לאום, דהיינו מאפשרת הקמת יישובים ליהודים בלבד. מדובר בהפליה בוטה שאין לה אח ורע באף חוקה של מדינה מתוקנת. צריך לציין שגם התיקון לחוק ועדת הקבלה שעבר בשנת 2011 קבע כי אין לסרב לקבל מועמד על בסיס עילות חשודות כגון דת או לאום. חוק הלאום יכשיר הפליה כזו שעומדת בניגוד לעקרונות הבסיסיים ביותר של כל שיטה דמוקרטית.
•    הצעת החוק פוגעת במעמד הזרמים הלא אורתודוכסיים, בכך שנקבע שחיזוק הזיקה בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות ייעשה רק בתפוצות, ולא בתחומי מדינת ישראל. דהיינו, החוק נותן גושפנקא חקיקתית ליחס המבזה של המדינה כלפי הרפורמים והקונסרבטיביים בתחומי מדינת ישראל, וקובע כי המדינה תפעל לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות רק מחוץ לגבולות המדינה.

האם יש תחליף לחוק בכל הנוגע להכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ?

וודאי ! אופייה היהודי של מדינת ישראל והיותה מדינת הלאום של העם היהודי מעוגנת היטב במשפט הישראלי. מעבר להגדרתה הברורה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית בחוקי היסוד ולעיגונה החוקתי של מגילת העצמאות, עקרונות אלו באים לידי ביטוי ברור בחוק השבות, בסמלי המדינה, בהגדרתם של השבת ומועדי ישראל כחגים רשמיים ובשורה ארוכה נוספת של דברי חקיקה. במוסן זה חוק הלאום מיותר לגמרי, ונתן לומר עליו את הפתגם הידוע: "כל המוסיף – גורע".

יש לכם שאלות / הערות / הצעות – כתבו לנו: info@reform.org.il