איך ללמוד תורה? אבות ה טו

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּיוֹשְׁבִים לְפְנֵי חֲכָמִים. סְפוֹג, וּמַשְׁפֵּךְ, מְשַׁמֶּרֶת, וְנָפָה.
סְפוֹג, שֶׁהוּא סוֹפֵג אֶת הַכֹּל. מַשְׁפֵּךְ, שֶׁמַּכְנִיס בָּזוֹ וּמוֹצִיא בָזוֹ.
מְשַׁמֶּרֶת, שֶׁמּוֹצִיאָה אֶת הַיַּיִן וְקוֹלֶטֶת אֶת הַשְּׁמָרִים. וְנָפָה, שֶׁמּוֹצִיאָה אֶת הַקֶּמַח וְקוֹלֶטֶת אֶת הַסֹּלֶת:

07/12/2021
אורית רוזנבליט
< /svg>
מסכת אבות,  פרקי אבות - פרק ה

מתוך פרשנות מסורתית: רבי מתתיהו היצהרי (רבה של סרגוסה, ספרד, המאה ה-14-15):

ארבע מדות ביושבים לפני חכמים גדולים, ר"ל השוקדים בעיון להוציא כלי למעשהו, כלומר להיות חכמים גדולים. אחד ספוג, שני משפך, שלישי משמרת, רביעי ונפה, וזה ממעלות שכליות או פחיתות, להראות שנוי האנשים, שאין חקירת הפילוסוף משגת לתת להם סבה, וכל שכן שלא יוכל לתת סבה בהרבה מהנמצאות. ולזה יש לנו לעשות שורש מהקבלה מהנביאים, והוא מה שהועילנו בזה המאמר. עוד הועילנו שנתן בזה כל מה שאפשר לנו לתקן.

ספוג, כמו שהספוג שואב המים, כן זה יש לו לב רחב לקבל הרבה וזכרן מאד מכל מה שלמד, ואין לו כח הבורר לברור פסק העניינים והדברים הנכונים והאמתיים. […] כלומר הדברים שיש בם מפלפולי הסברות המשובשות וההויות שעשו לברר האמת מן השקר, כי לא יתברר האמת כי אם בהפכו, והיה ירא מאד פן ישאר בשכלו העניינים ההם והתפלל שישכחם, כדי שיהא תלמודו קיים בידו כמו סולת נקייה. […]  משפך, ששופך הכל, כלומר שיש לו חלק רע לשכח מה שלומד, וזה יש לו תיקון שיחזור מה שלומד כמה פעמים. […] משמרת, גם זה חלק רע שזוכר הסברות המשובשות לא המוסכמות והאמתיות, והסבה היא שהוא בטבעו לבקש נכלי דתות, ולא יפול אל האמת בדרוש דרוש, הפך מאותם שנאמר עליהם אנשי אמת […] וגם זה יש לו לתקן בטורח רב ובשקידה רבה עם חכמים בעלי יושר. ונפה, הוא חלק טוב שיש לו כח הבורר לברור הצודק מהבלתי צודק וזוכר אותו. עוד הועילנו בזה המאמר להקדימו למנותו ריש מתיבתא.

התייחסותי: המשנה מציגה ארבעה סוגי חכמים כארבעה כלי מטבח.  הספוג שסופג את הנוזלים, המשפך המשמש להעברתם מכלי לכלי, הנפה המנפה את הקמח ומשאירה את הסולת, והמשמרת הקולטת את שמרי היין ומוציאה את היין. פרשנים נוטים לשאול מיהו הטוב מכולם, ואכן מרביתם משבחים את הנפה על פני שאר הכלים, משום שהיא קולטת את הסולת ומוציאה את הקמח.

והנה, כשם שלא ניתן לקיים מטבח ולהכין מזון ללא אחד מהכלים הללו, כך גם לא נוכל לקיים את התורה ללא אחד מסוגי הלומדים לפני חכמים. הספוג, שסופג הכל – משרת את הזיכרון והבקיאות בתורה. המשפך, המעביר מכלי לכלי מסייע לחכמים להפיץ את תורתם וללומדים להכיר את הגישה שהם מביאים. המשמרת, שמוציאה את היין ושומרת את השמרים היא הלומדים שמעבירים את התורה המשובחת שתסיסתה הושלמה ומשאירים בקרבם את הסתירות והשאלות הלא פתורות. ואחרונה הנפה, המסמלת את הלומדים שימשיכו לסנן עיקר מטפל ויחזיקו בקרבם את העיקר.

ועוד מחשבה: יש וכלים משנים את תפקידם במטבח. הנפה, שבעבר שמשה לניפוי הקמח וקליטת הסולת, משמשת בימינו לניפוי הקמח. כמו המשמרת בעבר, היא קולטת את חלקיקי הפסולת שבקמח, ומוציאה ממנה את הקמח הדק המשובח. המשמרת, שלא נשמרה במטבח אולי תהיה הכלי בו יתסוס היין ויהפוך ממיץ ענבים ליין משובח. יוצא איפה, שהמטבח השתנה ומצאנו בו לומדים לפני חכמים שתלמודם נמשל לתסיסת היין בכלי המכיל את השמרים ומאפשר תסיסה. היושבים לפני חכמים מתוארים כולם ככלים שקולטים ולכל היותר מפרידים עיקר מטפל.  נייחל לתלמידי חכמים שתלמודם יהיה בבחינת חידוש התורה ממש! כחביות יין, בהן שורים הענבים עם השמרים ונוצר יין איכותי.

דילוג לתוכן